Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 65491 - Halfwidth Hangul Letter U

#xFFD3

dec: 65491
hex: FFD3
HTML (dec): ᅮ
HTML (hex): ᅮ
Unicode: U + 65491

название символа:
Halfwidth Hangul Letter U
HALFWIDTH HANGUL LETTER U

Блок Юникода: Half_And_Full_Forms

all char fonts:
Quivira