Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 65455 - Halfwidth Hangul Letter Rieul-Phieuph

#xFFAF

dec: 65455
hex: FFAF
HTML (dec): ᆵ
HTML (hex): ᆵ
Unicode: U + 65455

название символа:
Halfwidth Hangul Letter Rieul-Phieuph
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-PHIEUPH

Блок Юникода: Half_And_Full_Forms

all char fonts:
Quivira