Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 63898 - Ideograph join, connect; continuous; even CJK

#xF99A

dec: 63898
hex: F99A
HTML (dec): 連
HTML (hex): 連
Unicode: U + 63898

название символа:
Ideograph join, connect; continuous; even CJK
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-#

Блок Юникода: CJK_Compat_Ideographs

all char fonts: