Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 63885 - Ideograph run over something with a vehicle CJK

#xF98D

dec: 63885
hex: F98D
HTML (dec): 轢
HTML (hex): 轢
Unicode: U + 63885

название символа:
Ideograph run over something with a vehicle CJK
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-#

Блок Юникода: CJK_Compat_Ideographs

all char fonts: