Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 63839 - Ideograph repose, serenity, peace; peaceful CJK

#xF95F

dec: 63839
hex: F95F
HTML (dec): 寧
HTML (hex): 寧
Unicode: U + 63839

название символа:
Ideograph repose, serenity, peace; peaceful CJK
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-#

Блок Юникода: CJK_Compat_Ideographs

all char fonts: