Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода 򱰖 / U + 728086 -򱰖

#xB1C16

dec: 728086
hex: B1C16
HTML (dec): 򱰖
HTML (hex): 򱰖
Unicode: U + 728086

название символа:


Блок Юникода: 

all char fonts: