Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 10342 - Шрифт Брайля точки-2367

#x2866

dec: 10342
hex: 2866
HTML (dec): ⡦
HTML (hex): ⡦
Unicode: U + 10342

название символа:
Шрифт Брайля точки-2367
BRAILLE PATTERN DOTS-2367

Блок Юникода: Braille

all char fonts:
Quivira