Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 10314 - Шрифт Брайля точки-247

#x284A

dec: 10314
hex: 284A
HTML (dec): ⡊
HTML (hex): ⡊
Unicode: U + 10314

название символа:
Шрифт Брайля точки-247
BRAILLE PATTERN DOTS-247

Блок Юникода: Braille

all char fonts:
Quivira