Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 9083 - Знак не проверено

#x237B

dec: 9083
hex: 237B
HTML (dec): ⍻
HTML (hex): ⍻
Unicode: U + 9083

название символа:
Знак не проверено
NOT CHECK MARK

Блок Юникода: Misc_Technical

all char fonts:
Quivira