Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода 𐔽 / U + 66877 - Агванская буква Sha𐔽

#x1053D

dec: 66877
hex: 1053D
HTML (dec): 𐔽
HTML (hex): 𐔽
Unicode: U + 66877

название символа:
Агванская буква Sha
CAUCASIAN ALBANIAN LETTER SHA

Блок Юникода: Caucasian_Albanian

all char fonts: