Таблица символов Юникода онлайн: Символ юникода / U + 2831 - Буква E языка ория

#x0B0F

dec: 2831
hex: 0B0F
HTML (dec): ଏ
HTML (hex): ଏ
Unicode: U + 2831

название символа:
Буква E языка ория
ORIYA LETTER E

Блок Юникода: Oriya

all char fonts: